Parochie O.L.V. van Bijstand te Baarle-Nassau 


Mededeling 1 juni 2015: pastoor J. Demmers

Onlangs is bekend gemaakt dat pastor Joost de Bont niet meer terugkeert als pastoor van de regio Alphen en Gilze. Hij is inmiddels - voorlopig - van start gegaan als priester-assistent in de regio Dongen-Rijen. Per 1 juni neemt mgr. H. Lommers tijdelijk de eindverantwoordelijkheid voor onze parochies over.

Wij zijn blij u te kunnen melden dat onze bisschop per 15 november pastoor Jos Demmers zal benoemen tot pastoor van de zes parochies in de regio Alphen en Gilze. Pastoor Demmers, 58 jaar, is momenteel pastoor van de regio Made. Hij gaat wonen in de pastorie van Alphen.

Tot 15 november blijft het huidige pastorale team onder leiding van mgr. Lommers het pastoraat behartigen. Met de komst van pastoor Demmers zal pastor J. Paes met emeritaat gaan en mettertijd verhuizen naar Breda.

Gezamenlijke parochiebesturen regio Alphen en Gilze

________________________________________________________________________________________________________________

 Mededeling 6 september 2015: pastor J. van Velthoven

Zoals al eerder bericht gaat het pastoraal team in de regio Alpen en Gilze van samenstelling veranderen. Zowel pastor Paes als pastor De Bont gaan of hebben reeds het team verlaten. Diaken Gerrit Fennema heeft deze maand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar zal als vrijwillig diaken nog actief blijven in het pastoraal team. Met ingang van 15 november kunnen wij pastoor Jos Demmers als nieuwe eindverantwoordelijke voor onze zes parochies verwelkomen.

Om het team verder op sterkte te brengen heeft de bestuurscommissie van onze regio, waarin al onze parochiebesturen vertegenwoordigd zijn, de afgelopen periode gesproken met het bisdom over een aanvulling van het team.

We zijn blij u te kunnen melden dat bisschop Liesen diaken Jochem van Velthoven zal benoemen in het pastoraal team voor onze parochies. Momenteel is Jochem van Velthoven werkzaam in de St. Norbertusparochie te Roosendaal. Hij is geboren in Dorst en is 37 jaar.

Op zaterdag 7 november 2015 zal Jochem van Velthoven tot priester worden gewijd. Een week later, met ingang van 15 november wordt hij benoemd als parochievicaris voor onze regio. Hij gaat wonen in de pastorie van Chaam.

Op zondagmorgen 15 november om 10.30 uur zal bisschop Liesen in de H. Willibrorduskerk in Alphen pastoor Demmers installeren als pastoor van de zes parochies van onze regio. Tevens vindt dan de presentatie plaats van pastor Van Velthoven.

We hopen op Gods zegen en uw aller inzet om met het vernieuwde team in een goede geest verder gestalte te geven aan de opbouw van de parochies in ons samenwerkingsverband.

Gezamenlijke parochiebesturen regio Alphen en Gilze

________________________________________________________________________________________________________________

 

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Waarnemend pastoor mgr. H. Lommers, tel. 076-5223444, email: hlommers@bisdombreda.nl

Pastor J. Paes, tel. 06-33728380, email: pastoorjpaes@gmail.com

Diaken G. Fennema, Rector van den Broekstraat 1A, tel. 06.30948209, email: gfennema@kpnmail.nl

Diaken-assistent J. Smies, tel. 013-5144174, email: diakenjsmies@home.nl

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06.51958259, email: p.vermeulendekker@gmail.com

_______________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                    

Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, Nieuwstraat 14, 5111 CW, is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 tot 10.30 uur, telefoon 013-5079226. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagavond een envelop met 10,50 euro deponeren in de brievenbus van het secretariaat.

Website: www.parochiebaarle-nassau.nl

_______________________________________________________________________________________________________________

Weekendvieringen in de regio

zaterdag 17.00 uur: Gilze*

zaterdag 19.00 uur: Alphen

zaterdag 19.00 uur: Baarle-Nassau

zondag 09.30 uur: Riel

zondag 09.30 uur: Ulicoten

zondag 11.00 uur: Chaam*

* altijd eucharistieviering

                                                                                                 

____________________________________________________________________________________________________________

                            

Aankondiging huwelijkszondag

 Op zondag 18 oktober a.s. organiseert het Sint Franciscuscentrum een huwelijkszondag in de kathedraal van Breda.

 Alle echtparen uit West-Brabant en Zeeland zijn van harte welkom om het sacrament van het huwelijk dat ze ooit ontvangen hebben opnieuw te bevestigen aan elkaar: of het ‘ja-woord’ nu één of vijftig jaar geleden is uitgesproken.

 Voor kinderen en tieners is er een apart programma.

 De dag ziet er als volgt uit:

10.30               Parochiemis met kinderwoorddienst en crèche in de Sint Antoniuskathedraal

11.30               Koffie en ontmoeting aan de Veemarktstraat 48

12.00               Inleidingen door een aantal echtparen die vertellen over hun eigen huwelijk. Ze getuigen ervan hoe zij hun ja-woord in ´goede en kwade dagen´ concreet hebben gemaakt.

                        Apart programma voor (jonge) kinderen en tieners

12.45               Lunch met de kinderen

13.30               Inleiding door Monseigneur Liesen over de genade van het sacrament van het huwelijk.

                        Apart programma voor (jonge) kinderen en tieners

14.15               Pauze

14.45               Viering met hernieuwing van de trouwbelofte in de kathedraal, met de kinderen erbij.

15.30               Feestelijke afsluiting voor ouders en kinderen

 Praktisch:

Opgave:          opgave@sintfranciscuscentrum.nl

Kosten:           7,50 euro/volwassene, kinderen gratis

Locatie:           Sint Antoniuskathedraal, Sint Jansstraat 10 in Breda.

 

Deze huwelijkszondag is een initiatief van het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het bisdom van Breda.

                                                                     

                                                                                                                 

   

Vorige