Parochie O.L.V. van Bijstand te Baarle-Nassau 


 

Dank dank dank

Het is heel simpel om dankjewel te zeggen. Soms klinkt het zelfs een beetje normaal. Onze DANK is groot en zeer oprecht.

Het pastoraal team bedankt alle mensen die hebben meegewerkt aan het slagen van een prachtige viering op 1 april in de parochiekerk te Gilze. Een meer dan goed ‘geoliede’ viering is mede door jullie aller inzet gerealiseerd. Het DANKJEWEL geldt voor allen, niemand uitgezonderd. We hebben ons samen als regionale parochies op een meer dan voortreffelijke wijze gepresenteerd binnen het bisdom.

De gaven voor het AZC te Gilze en Kerk & Toerisme worden binnenkort overhandigd aan de betrokkenen. We zijn onder de indruk van alle meegebrachte gaven.

diaken Gerrit Fennema, namens pastoraal team regio Alphen-Gilze.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. de Bont, tel. 06-53678200,

email: joostdebont@planet.nl (wegens ziekte niet bereikbaar)

Pastor J. Paes, tel. 013-5081215,

email: pastoorjpaes@gmail.com

Diaken G. Fennema,

Rector van den Broekstraat 1A, tel. 06-30948209,

email: gfennema@kpnmail.nl

Diaken-assistent J. Smies, tel. 013-5144174,

email: diakenjsmies@home.nl

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259,

email: p.vermeulendekker@gmail.com      

_____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                            

Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, Nieuwstraat 14, 5111 CW, is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 tot 10.30 uur, telefoon 013-5079226. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagavond een envelop met 10,50 euro deponeren in de brievenbus van het secretariaat.

Website: www.parochiebaarle-nassau.nl 

   

Vorige