Parochie O.L.V. van Bijstand te Baarle-Nassau 


 Mededeling

Onlangs is bekend gemaakt dat pastor Joost de Bont niet meer terugkeert als pastoor van de regio Alphen en Gilze. Hij is inmiddels - voorlopig - van start gegaan als priester-assistent in de regio Dongen-Rijen. Sinds 1 juni heeft Mgr. Lommers tijdelijk de eindverantwoordelijkheid voor onze parochies overgenomen.

Wij zijn blij u te kunnen melden dat onze bisschop per 15 november pastoor Jos Demmers zal benoemen tot pastoor van de zes parochies in de regio Alphen en Gilze. Pastoor Demmers, 58 jaar, is momenteel pastoor in de regio Made. Hij gaat wonen in de pastorie van Alphen.

Tot 15 november blijft het huidige pastorale team onder leiding van Mgr. Lommers het pastoraat behartigen. Met de komst van pastoor Demmers zal pastor Paes met emeritaat gaan en mettertijd verhuizen naar Breda.

Gezamenlijke parochiebesturen regio Alphen en Gilze

____________________________________________________________________________________________________________

 

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Waarnemend pastoor mgr. H. Lommers, tel. 076-5223444, email: hlommers@bisdombreda.nl

Em.-pastoor J. Paes, tel. 013-5081215, email: pastoorjpaes@gmail.com

Diaken G. Fennema, Rector van den Broekstraat 1A, tel. 06.30948209, email: gfennema@kpnmail.nl

Diaken-assistent J. Smies, tel. 013-5144174, email: diakenjsmies@home.nl

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06.51958259, email: p.vermeulendekker@gmail.com        

______________________________________________________________________________________________________________                                                                                                              

Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, Nieuwstraat 14, 5111 CW, is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 tot 10.30 uur, telefoon 013-5079226. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagavond een envelop met 10,50 euro deponeren in de brievenbus van het secretariaat.

Website: www.parochiebaarle-nassau.nl 

                                                                                                                 

   

Vorige