Parochie O.L.V. van Bijstand te Baarle-Nassau 


Iedere woensdag  20.00 – 22.00   Patronaatsgebouw Baarle-Nassau

Er brandt weer licht in de Baarlese Nieuwstraat…..

Bij het vallen van de avond gaan in het Patronaatsgebouw aan de Nieuwstraat te Baarle-Nassau de lichten weer aan. Langzaam beweegt zich een grote groep mensen uit het dorp naar dit gebouw. Wat komen zij doen tijdens die late woensdagavond-uren? Iedere week weer!

Zij komen om samen te zingen en….zeker niet in de laatste plaats: elkaar te ontmoeten.

Het koor ‘St. Cecilia’ is weer begonnen met de repetities na een welverdiende vakantie!

 En zo gaat dat al vele, vele tientallen jaren lang. Om 20.00 u is het patronaatsgebouw gevuld met zangliefhebbers van alle leeftijden: van veertigers tot en met tachtigers. Maar met één gemeenschappelijke passie en drijfveer: zingen; samen en zo mooi en verzorgd mogelijk. Het koor kan bogen op een lange, lange traditie en is door de jaren heen vocaal goed getraind om dit doel te bereiken.

Jawel, dat kost wat inspanning en tijd. Maar er staat zóveel ontspanning en gezelligheid tegenover dat die inspanning het meer dan waard is.

 Doorgaans één keer per week, meestal op zaterdagavond, is het koor te beluisteren in de parochiekerk van OLV van Bijstand. Begeleid door onze dirigent en organist Frank van Nimwegen wordt muziek van allerlei stijlen en in allerlei talen ten gehore gebracht als verzorging van de vieringen in de kerk.

Zoals iedere vereniging streven ook wij naar continuďteit en zouden dan ook graag in contact komen met dames en heren – leeftijd speelt geen nadrukkelijke rol - die het ook fijn vinden om samen te zingen en de daarbij behorende gezelligheid te ondergaan. Wij beginnen, zoals gezegd, elke woensdagavond om 20.00 u in het patronaat met onze repetitie. Om 21.00 u staat een lekker kopje koffie of thee klaar en wordt er gezellig bijgepraat. Om 22.00 u gaat iedereen weer naar huis met allerlei melodieën nog in het hoofd.

 Wij nodigen alle geďnteresseerden uit om eens vrijblijvend één of meerdere repetities bij te wonen en kennis te maken met de mensen en de kwalitatief goede muziek die zij voortbrengen.

Bezoek ook onze website eens voor meer informatie en foto’s: www.stceciliakoorbaarle.nl

 Bent u geďnteresseerd geraakt en/of wilt u nog wat meer informatie kunt u zich wenden tot:

 Elly Rijnberg; tel. (013) 5078997 (voorzitter)

Mien Verbunt; tel. 5079710 (secretaris)

Toos Neggers; tel. 5079065 (penningmeester)

Frans Schellekens; tel. 5079505

Wim van Gils; tel. 5199672

Anton van Beek; tel. 5079575

Robert Kraaijenhof; tel. 5079017

Frank van Nimwegen; tel. 5079188 (dirigent-organist)

 U kunt ook een e-mail sturen naar: info@stceciliakoorbaarle.nl

 Wij hopen van harte u binnenkort te mogen ontmoeten! Tot ziens.

 Parochiekoor ‘St. Cecilia’ Baarle-Nassau

______________________________________________________________________________________________________________________

Kinderkoor de Kerkuiltjes zoekt nieuwe leden.

Wij repeteren elke vrijdagavond van 18.30 - 19.30 uur in het patronaat naast de kerk.

Kom gerust eens kijken! Voor meer informatie kun je bellen naar Sylvia de Leeuw, tel.nr. 013-5072186

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pastoraal team

Noodnummer: 06-83 40 97 87

Pastoor J. de Bont, Rector van den Broekstraat 1A Baarle-Nassau,

tel. 06-53678200, email: joostdebont@planet.nl

Pastor J. Paes, Raadhuisstraat 4 Alphen, tel. 013-5081215,

email: pastoorjpaes@gmail.com

Diaken G. Fennema, Gilzeweg 4 Chaam, tel. 06-30948209,

email: fennema@planet.nl

Diaken-assistent J. Smies, tel. 013-5144174,

email: diakenjsmies@home.nl

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259,

email: p.vermeulendekker@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, Nieuwstraat 14, is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 tot 10.30 uur, telefoon 013-5079226. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagavond een envelop met 10,50 euro deponeren in de brievenbus van het secretariaat.

Website: www.parochiebaarle-nassau.nl 

  

Vorige