Parochie O.L.V. van Bijstand te Baarle-Nassau 


 

Oecumenische viering Ledevaertkerk

De jaarlijkse oecumenische viering van protestanten en katholieken is deze keer op zondag 1 februari om 11 uur in de Ledevaertkerk (de mis in de katholieke kerk van Chaam komt dan te vervallen.) Juist in deze tijd denken wij dat een gezamenlijke viering van het geloof in brede zin zinvol kan zijn. In deze viering van woord en gebed gaan voor ds Timmers en diaken J. Smies. De lezingen tijdens de dienst worden gelezen uit 'de bijbel in gewone taal'.

De parochiekoren van Chaam en Ulicoten o.l.v. Danny Pals zorgen voor de muzikale begeleiding en de organist is Peter van der Stoel.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. de Bont, tel. 06-53678200,

email: joostdebont@planet.nl

Pastor J. Paes, tel. 013-5081215,

email: pastoorjpaes@gmail.com

Diaken G. Fennema,

Rector van den Broekstraat 1A, tel. 06-30948209,

email: fennema@planet.nl

Diaken-assistent J. Smies, tel. 013-5144174,

email: diakenjsmies@home.nl

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259,

email: p.vermeulendekker@gmail.com      

_____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                            

Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, Nieuwstraat 14, 5111 CW, is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 tot 10.30 uur, telefoon 013-5079226. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagavond een envelop met 10,50 euro deponeren in de brievenbus van het secretariaat.

Website: www.parochiebaarle-nassau.nl 

   

Vorige