Parochie O.L.V. van Bijstand te Baarle-Nassau 


                                                                                                                                

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. de Bont, tel. 06-53678200,

email: joostdebont@planet.nl (wegens ziekte niet bereikbaar)

Pastor J. Paes, tel. 013-5081215,

email: pastoorjpaes@gmail.com

Diaken G. Fennema,

Rector van den Broekstraat 1A, tel. 06-30948209,

email: gfennema@kpnmail.nl

Diaken-assistent J. Smies, tel. 013-5144174,

email: diakenjsmies@home.nl

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259,

email: p.vermeulendekker@gmail.com      

_____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                            

Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, Nieuwstraat 14, 5111 CW, is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 tot 10.30 uur, telefoon 013-5079226. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagavond een envelop met 10,50 euro deponeren in de brievenbus van het secretariaat.

Website: www.parochiebaarle-nassau.nl 

   

Vorige