Parochie O.L.V. van Bijstand te Baarle-Nassau 


Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@naardekerk.nl

Pastor J. van Velthoven, tel. 0161-233743, e-mail: kapelaanvanvelthoven@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, email: gfennema@kpnmail.nl.

Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, email: diakenjsmies@home.nl.

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, email: p.vermeulendekker@gmail.com.

                                                                       _______________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                    

Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, Nieuwstraat 14, 5111 CW, is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 tot 10.30 uur, telefoon 013-5079226. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagavond een envelop met 10,50 euro deponeren in de brievenbus van het secretariaat.

Website: www.parochiebaarle-nassau.nl

_______________________________________________________________________________________________________________

BEDANKT

Wij zijn er nog steeds beduusd van: van de grootse wijze waarop u ons op Willibrordusdag 7 november hebt ‘uitgeluid’. Uw aanwezigheid - in groten getale vanuit heel de regio Alphen/Gilze - bij de eucharistieviering was hartverwarmend: een mooi versierde kerk, fraaie zang door de gezamenlijke parochiekoren van Alphen en Riel. Ontroerend waren de hartelijke woorden waarmee we werden toegesproken, de vele lieve kaartjes - een wasmand vol - die we mochten ontvangen.

Voor al uw blijken van vriendschap en vertrouwen zeggen wij u van harte dank!

em.-pastoor J. Paes en Wilma Bergmans

________________________________________________________________________________________________________________ 

Weekendvieringen in de regio

zaterdag 17.00 uur: Gilze*

zaterdag 19.00 uur: Alphen

zaterdag 19.00 uur: Baarle-Nassau

zondag 09.30 uur: Riel

zondag 09.30 uur: Ulicoten

zondag 11.00 uur: Chaam*

* altijd eucharistieviering

                                                                                

                     

                                                                                                              

   

Vorige