Parochie O.L.V. van Bijstand te Baarle-Nassau 


Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@naardekerk.nl

Pastor J. van Velthoven, tel. 0161-233743, e-mail: kapelaanvanvelthoven@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, email: gfennema@kpnmail.nl.

Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, email: diakenjsmies@home.nl.

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, email: p.vermeulendekker@gmail.com.

_______________________________________________________________________________________________

 

Maria van Fatima

Zaterdag 13 mei is een belangrijke dag voor ons Bisdom en de andere Bisdommen. Want op die dag wijden de Nederlandse bisschoppen hun bisdommen toe aan het Onbevlekt hart van Maria. Zij doen dat tijdens de vesperviering (om 15.00 uur) in de Onze Lieve Vrouwebasiliek te Maastricht. Aanleiding voor de toewijding is het feit dat Maria honderd jaar geleden in Fatima te Portugal is verschenen.

Bij gelegenheid van de herinnering aan deze verschijning maakt het beeld van Maria van Fatima een rondgang door ons Bisdom en komt ze als eerste in onze regio. In de vieringen besteden we hier extra aandacht aan.

Zaterdag 13 mei in Gilze en Alphen; zondag 14 mei in Riel; zaterdag 20 mei in Baarle Nassau en zondag 21 mei in Ulicoten en Chaam.

Daarna bezoekt dit beeld de andere parochies.

Al eerder maakt Maria van Fatima een rondgang door het Bisdom: de eerste keer was in 1956 en later in 1960 nog een keer.

Wij hopen veel parochianen te ontmoeten tijdens de vieringen rond dit beeld van Maria van Fatima.

______________________________________________________________________________________________

 

Ziekentriduüm 2017

 

Op 18, 19 en 20 juli 2017 wordt in de Sacramentskerk weer het jaarlijkse Ziekentriduüm georganiseerd. Dit jaar het 81e. Een driedaagse van bezinning en ontspanning voor zieke en oudere mensen, waar zo’n 200 personen en 100 medewerkenden reikhalzend naar uitzien en na afloop met voldoening op terugkijken. De drie dagen zijn globaal als volgt ingedeeld; in de ochtend ontvangst met een kopje koffie of thee en een eucharistieviering; tussen de middag een lunch en een ontspanningsgedeelte; de dag wordt afgesloten met een mooie viering in de kerk, waarna een ieder vanaf 15.45 uur weer naar huis gaat. Mocht u deze dagen bij willen wonen, dan kunt u zich hiervoor op (laten) geven op 23 juni 2017 van 10.00 – 12.00 uur bij : Marion Commissaris, Groot IJpelaardreef 82, 4834 HP Breda, telefonisch te bereiken onder 076-5650836.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Gamen & religie

Herkent u het volgende beeld: de kleinkinderen, kinderen komen op bezoek, maar het lukt u maar moeizaam om met ze in gesprek te komen. Ze zitten met hun smartphone te spelen, zeggen af en toe ‘ja en amen’, maar het lijkt dat ze meer aandacht hebben voor hun smartphone dan voor u.

Ik heb misschien goed nieuws voor u!

Begin februari was ik een paar dagen terug op het seminarie Bovendonk voor een masterclass ‘geestelijke begeleiding en jongeren’. U zult nooit raden wat ik daar heb gedaan….

Naast inleidingen over ontwikkelingspsychologische aspecten bij jongeren en over methode en modellen voor geestelijke begeleiding bij jongeren heeft Frank Bosman (cultuur theoloog) voor ons een inleiding verzorgd over ‘gamen & religie’. Dit is voor mij een wereld die ik helemaal niet begrijp en waarvan ik zelfs een afkeer had. Ik zag ‘gamen’ als vluchtgedrag van jongeren uit de echte wereld, een zinloos, tijdverslindend, verslavend en vaak geweldvol tijdverdrijf.

Maar in het denken dat God zich openbaart in de Heilige Schrift, de Traditie en de hedendaagse cultuur, openbaart God zich ook in de jongerencultuur van het gamen. Bent u nog mee?

Gelukkig laat God zich ook nog vinden in onze moderne cultuur, die helaas volledig is geseculariseerd. Onze christelijke waarden worden verbannen uit onze samenleving, waardoor Nederland geen christelijke natie meer is. We begrijpen straks onze eigen culturele geschiedenis niet meer, omdat de waarden en normen van waaruit we eens leefden en alles hebben opgebouwd bij het oud papier zijn gezet.

Maar goed, er gloort hoop aan de horizon! In games zijn vaak christelijke tekens en verwijzingen aanwezig. Wij hebben een belangrijke opdracht om met de jongeren in gesprek te komen en vanuit de games de link te leggen naar het geloof, de hoop en de liefde van God.

Frank Bosman geeft aan dat in games vijf niveaus van verwijzing naar religie aanwezig zijn. De eerste is de materiele verwijzing; in games komt religie als direct herkenbaar voor (een kruis, de Bijbel, etc – game Rapture), als tweede is er een referentiële verwijzing vanuit de game naar religie die buiten de game ligt (game Bioshock), als derde wordt in de game gereflecteerd op religieuze notie (vergeving, verzoening, liefde, goede en kwaad – game Metro, lastnight). Het vierde en vijfde niveau vereist interactie, het persoonlijk betrokken zijn in de game. Op het vierde niveau gaan gamers zich ritueel gedragen (gedoopt worden voor aanvang van de game) en op het vijfde niveau (meta) wordt game gezien als religie – het proces van spelen van de game wordt als religieuze handeling geïnterpreteerd.

Gamen wordt dan gezien als een (cognitieve, intellectuele en sociale) oefenruimte / trainingsparcours voor het echte leven. In de games experimenteren jongeren met sociale rollen en worden uitgedaagd om keuzes te maken tussen goed en kwaad. Internationale onderzoeken laten zien dat gamers gewoon sociaal gedrag vertonen (als ze niet meer dan twee uur per dag gamen) en dat het geweld in de games niet aanzet tot geweld.

Als de kleinkinderen dus op visite zitten te spelen met hun smartphone is het dus goed mogelijk dat ze aan het gamen zijn. U kunt hen helpen door de christelijke tekens in de game uit te leggen. Gamers vinden het op hun beurt ook leuk om aan anderen uit te leggen waar ze mee bezig zijn! Doe er uw voordeel mee!

Ik heb al een eerste game afspraak gemaakt. Pas als ik kennis heb van de leefwereld van jongeren en deze met respect en eerbied betreed, kan ik komen tot de vragen die hen bezighouden. Het gaat erom om het leven van de jongeren, de vragen die er leven door middel van activiteiten te verbinden met het geloof. Dat is mijn opdracht,  mensen bij God te brengen, en dat vraagt LEF!

Wellicht ligt in deze, voor mij onbekende, wereld een nieuwe kans op evangelisatie – het verspreiden van de vreugdevolle Boodschap van Jezus Christus!

Kapelaan J. van Velthoven

 

_______________________________________________________________________________________________

 

 

Communie thuis

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt door leden van het pastoresteam de heilige Communie gebracht aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die op de eerste vrijdag de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. Het spreekt voor zich dat in bijzondere omstandigheden ook buiten deze eerste vrijdag de heilige Communie thuisgebracht kan worden.

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.

 

 

“Caritas Banneux bisdom Breda”

Meer dan 60 jaar op bedevaart naar de Maagd der Armen!

 

Het verhaal van Banneux staat niet stil! Het stopt niet in 2016! Het gaat door!

“Caritas Banneux bisdom Breda” is een gevestigde waarde in het bedevaartwezen binnen het bisdom Breda. Ieder jaar, ook in 2017, tracht deze stichting vele gelovigen uit heel het bisdom onvergetelijke dagen te bezorgen, pelgrims en vrijwillige medewerkers.

En er zijn zelfs nieuwe initiatieven !!!

 

Op bedevaart gaan is deelnemen aan een groepsgebeuren met het geloof voorop!

Naast de gekende 5-daagse bedevaarten (de Triduüms) zijn er de Dagbedevaarten “Nieuwe Stijl” en is er de 2-daagse Jongerenbedevaart!

De Triduüms zijn geschikt voor zowel mobile als (zieke) mindervalide pelgrims die in bepaalde mate verzorging nodig hebben.

Voor de Dagbedevaart is enige vorm van mobiliteit noodzakelijk.

De Jongerenbedevaart i.s.m. “Jong Bisdom Breda” richt zich op jongeren tussen 16 en 30 jaar.

 

Graag nodigen we iedereen uit mee te gaan!

 

Triduüms 2017

Vrijdag 5 mei t.e.m. dinsdag 9 mei

en

Vrijdag 25 augustus t.e.m. dinsdag 29 augustus

 

Verblijf

Op basis van volpension in “Hospitaliteit Banneux Notre-Dame” welke beschikt over tweepersoonskamers met toilet en douche.

 

Prijs

5 daagse bedevaart naar Banneux: 300 euro pp.

 

Inbegrepen

Vervoer per luxe touringcar vanaf verschillende opstapplaatsen doorheen het bisdom Breda.

Vijf dagen, vier overnachtingen, op basis van volpension!

Verzorgt bedevaartprogramma met eigen pastores.

Een enthousiast zorgteam (arts, verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, brancardiers).

Zowel op de heen als de terugreis een verzorgde maaltijd aan het Zilvermeer in Mol (B).

 

Dagbedevaarten “Nieuwe Stijl” 2017

Zondag 7 mei en zondag 27 augustus

 

Inbegrepen

Vervoer met luxe touringcar met opstapplaatsen doorheen het bisdom Breda, volledige betrokkenheid met het lopende Triduüm. Inclusief warm middagmaal, ’s middags koffie/thee met stuk vlaai en een versnapering tijdens de terugreis in de bus: 47,50 euro pp.

 

 

NIEUW: 2-daagse Jongerenbedevaart 2017

Zaterdag 6 & zondag 7 mei

2 dagen met overnachting op basis van volpension met eigen programma!

Volledig in samenwerking met “Jong Bisdom Breda”.

Deelnameprijs: 35 euro pp.

 

Uw interesse gewekt?

Neem contact op met het secretariaat en schrijf u in!

 

Tel: 0164 61 29 73

Email: banneux-breda@hotmail.com

 

http://banneux-breda.jouwweb.nl

_____________________________________________________________________________________________________________

Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, Nieuwstraat 14, 5111 CW, is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 tot 10.30 uur, telefoon 013-5079226. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagavond een envelop met 10,50 euro deponeren in de brievenbus van het secretariaat.

Website: www.parochiebaarle-nassau.nl

_______________________________________________________________________________________________________________

Weekendvieringen in de regio

zaterdag 17.00 uur: Gilze*

zaterdag 19.00 uur: Alphen

zaterdag 19.00 uur: Baarle-Nassau

zondag 09.30 uur: Riel

zondag 09.30 uur: Ulicoten

zondag 11.00 uur: Chaam*

* altijd eucharistieviering

                                                                                

                     

                                                                                                              

   

Vorige