Parochie O.L.V. van Bijstand te Baarle-Nassau 


Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@naardekerk.nl

Pastor J. van Velthoven, tel. 0161-233743, e-mail: kapelaanvanvelthoven@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, email: gfennema@kpnmail.nl.

Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, email: diakenjsmies@home.nl.

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, email: p.vermeulendekker@gmail.com.

                                                                       _______________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                    

Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, Nieuwstraat 14, 5111 CW, is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 tot 10.30 uur, telefoon 013-5079226. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagavond een envelop met 10,50 euro deponeren in de brievenbus van het secretariaat.

Website: www.parochiebaarle-nassau.nl

_______________________________________________________________________________________________________________

Weekendvieringen in de regio

zaterdag 17.00 uur: Gilze*

zaterdag 19.00 uur: Alphen

zaterdag 19.00 uur: Baarle-Nassau

zondag 09.30 uur: Riel

zondag 09.30 uur: Ulicoten

zondag 11.00 uur: Chaam*

* altijd eucharistieviering

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Verdiepingsavonden in het kader van ‘het heilig jaar van Barmhartigheid’

 Clara van Assisi: Spiegel van Gods liefde en barmhartigheid

 

 Woensdag 9 en woensdag 16 december

Parochiecentrum ‘De Sleutel’, Kerkstraat 116 te Gilze

Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

 Op 8 december op het Hoogfeest van ‘De onbevlekte ontvangenis van de maagd Maria’, start het heilig jaar van Barmhartigheid.

 Barmhartigheid wordt vaak in verband gebracht met het werkwoord ‘doen’. In onze traditie wordt dit ‘doen’ vertaald in daden: de ‘zeven werken van barmhartigheid’. Onze bereidheid tot het ‘doen’ van barmhartigheid is groot maar brengt ook een risico met zich mee.

Gelovig zijn wordt dikwijls gelijkgesteld aan activisme. Vaak zijn we ons niet meer bewust van een diep verlangen dat ons drijft om tot concrete daden voor onze naasten te komen.

Wie inspireert ons om barmhartig te zijn in ons dagelijks leven?  

Clara van Assisi, een vrouw uit de Middeleeuwen, inspireert mij en velen en brengt ons terug naar ons grote voorbeeld: Jezus Christus! Het was het onvoorwaardelijk ‘ja’ van Maria dat Clara inspireerde om op de uitnodiging van Franciscus van Assisi in te gaan. Namelijk, om haar oude leven in te ruilen voor een nieuw en onzeker bestaan.

 Haar levensverhaal en haar gelovige grondhouding hebben velen diep geraakt. Zij is een spiegel die ons uitdaagt om met andere ogen te kijken naar onze relatie tot God, onze medemens en onszelf. Hierbij nodig ik u uit om (hernieuwd) kennis te maken met deze boeiende en inspirerende vrouw!

 Opgave

Om inzicht te krijgen in het aantal deelnemers kunt u zich voor deze avonden opgeven bij:

Pauline Vermeulen – Dekker, pastoraal werkster via p.vermeulendekker@gmail.com

Joke Timmermans – Bogaarts, secretaris OFS, tel. 0161 451863 of 0651144717

 Vrede en alle goeds,

Pauline Vermeulen – Dekker, pastoraal werkster

                                                                                                 

                     

                                                                                                              

   

Vorige