Parochie O.L.V. van Bijstand te Baarle-Nassau 


 

Vastenaktie Sri Lanka

Christenen mag je zien als één grote familie, als kinderen van dezelfde Vader. Sommigen uit onze familie leven in moeilijke omstandigheden en vragen zorg van hen die het beter hebben getroffen. Onderling vertrouwen is wezenlijk in een goede familie, een samenleving. Grenzen kunnen barrières vormen, als we elkaar qua taal, religie en cultuur niet ‘verstaan’.

De mensen van Setik (Caritas) in Sri Lanka zetten zich in voor de gehele bevolking: boeddhisten, hindoes, christenen en moslims. Zij proberen bruggen te bouwen en weten haat en wantrouwen om te zetten in begrip, vertrouwen en vriendschap.

U kunt het werk van Setik Sri Lanka steunen door een gift op banknummer NL21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenaktie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. de Bont, tel. 06-53678200,

email: joostdebont@planet.nl (wegens ziekte niet bereikbaar)

Pastor J. Paes, tel. 013-5081215,

email: pastoorjpaes@gmail.com

Diaken G. Fennema,

Rector van den Broekstraat 1A, tel. 06-30948209,

email: fennema@planet.nl

Diaken-assistent J. Smies, tel. 013-5144174,

email: diakenjsmies@home.nl

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259,

email: p.vermeulendekker@gmail.com      

_____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                            

Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, Nieuwstraat 14, 5111 CW, is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 tot 10.30 uur, telefoon 013-5079226. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagavond een envelop met 10,50 euro deponeren in de brievenbus van het secretariaat.

Website: www.parochiebaarle-nassau.nl 

   

Vorige