Parochie O.L.V. van Bijstand te Baarle-Nassau 


 

Ziekentriduüm 2014

Op 15,16 en 17 juli 2014. wordt in de Sacramentskerk weer het jaarlijkse Ziekentriduüm georganiseerd. Dit jaar het 78ste . Een driedaagse van bezinning, ontspanning en gezellig samenzijn voor mensen, die daar behoefte aan hebben. Zo’n 200 gasten en 100 medewerkers kijken er reikhalzend naar uit en kijken er na afloop met voldoening  op terug. De drie dagen zijn globaal als volgt ingedeeld: in de ochtend ontvangst met een kopje koffie of thee en een eucharistieviering; tussen de middag een lunch en een ontspanningsgedeelte. De dag wordt afgesloten met een mooie viering in de kerk, waarna een ieder vanaf 15.45 uur weer naar huis gaat.

Mocht u deze dagen bij willen wonen, dan kunt u zich hiervoor op (laten) geven telefonisch tot uiterlijk 1 juni 2014 en persoonlijk op

6  juni 2014 van 10.00 uur tot 12.00 uur bij :

Marion Commissaris

Groot IJpelaardreef 82, 4834 HP  Breda

                                   Telefonisch te bereiken onder 076-5650836 ( tussen 18 en 20 uur ).

Hartelijk dank voor uw medewerking,

Met vriendelijke groeten,

Namens het organiserend comité

Wiet Commissaris

Groot IJpelaardreef 82

4834 HP  Breda

Telefoon: 076-5650836

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Pastoraal team

Noodnummer: 06-83 40 97 87

Pastoor J. de Bont, Rector van den Broekstraat 1A Baarle-Nassau,

tel. 06-53678200, email: joostdebont@planet.nl

Pastor J. Paes, Raadhuisstraat 4 Alphen, tel. 013-5081215,

email: pastoorjpaes@gmail.com

Diaken G. Fennema, Gilzeweg 4 Chaam, tel. 06-30948209,

email: fennema@planet.nl

Diaken-assistent J. Smies, tel. 013-5144174,

email: diakenjsmies@home.nl

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259,

email: p.vermeulendekker@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, Nieuwstraat 14, is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 tot 10.30 uur, telefoon 013-5079226. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagavond een enveloppe met 10,50 euro deponeren in de brievenbus van het secretariaat.

Website: www.parochiebaarle-nassau.nl 

  

Vorige