Parochie O.L.V. van Bijstand te Baarle-Nassau 


Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@naardekerk.nl

Pastor J. van Velthoven, tel. 0161-233743, e-mail: kapelaanvanvelthoven@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, email: gfennema@kpnmail.nl.

Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, email: diakenjsmies@home.nl.

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, email: p.vermeulendekker@gmail.com.

_______________________________________________________________________________________________

 

Palmpasen

 

Op 8 april vieren we Palmpasen in de gezinsviering in de kerk. De werkgroep gezinsvieringen wil graag ’s middags met de kinderen palmpaasstokken maken. Voor meer informatie of om uw kind(eren) op te geven, kunt u terecht bij Monique van Gestel via e-mail: wenmoon1@kpnmail.nl

Het knutselen zal plaatsvinden op zaterdag 8 april in het patronaat (naast de kerk) van 14.00 – 16.00 uur. De kinderen moeten alleen een kruis van hout meenemen, voor de versiering wordt gezorgd.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Pelgrimstocht naar de Chrismawijding

Een wandeling van Breda naar Rijsbergen.

 

Enthousiaste wandelaars kunnen deelnemen aan een pelgrimstocht naar de Chrismawijding voor het Bisdom Breda op woensdag 12 april, de woensdag in de Goede Week.

De Chrismawijding is dit jaar in de kerk van St. Bavokerk in Rijsbergen.

Om 12.00 uur (Stiltetijd vanaf 11.45u) begint in de Antoniuskerk van Breda een eucharistieviering afgesloten met een pelgrimszegen.

Daarna beginnen we aan een wandeling van ongeveer 15 km, via Princenhage en De Rith naar Rijsbergen. Wij programmeren twee rust/gebedsmomenten en een korte stiltewandeling. We zorgen dat wij op tijd bij de chrismaviering aanwezig zijn (rond 17.00 uur in Rijsbergen, afhankelijk van weer en andere omstandigheden), zodat we nog de mogelijkheid hebben voor een kop soep en een broodje.

De wandelaars nemen eventueel eten en drinken mee voor onderweg. Overige onkosten zullen minimaal zijn en zijn voor eigen rekening.

 

Opgave vóór 6 april via teamassistente@parochiedongen.nl.

o.v.v. naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Vooraf aan de wandeling krijgt u de benodigde informatie toegestuurd.

 

Diaken Rob van Uden

06-15246759

 

 

 

LEF! organiseert een filmavond

Na het succes van de twee eerste activiteiten, namelijk de nieuwjaarsborrel en het gezamenlijk vieren van carnaval organiseert LEF! dit keer een filmavond. Deze vindt plaats op zaterdag 1 april vanaf 20.00 uur in het patronaatsgebouw in Baarle-Nassau. (naast de kerk, Nieuwstraat 14) Wij nodigen jullie van harte uit om te komen kijken naar de film “Evan almighty”. Een film waarin God aan journalist/congreslid Baxter de opdracht geeft om een ark te bouwen naar het voorbeeld van de ark van Noach, omdat er een grote overstroming zal komen. Baxter wil in eerste instantie niet geloven wat hem overkomt, maar geeft toe wanneer hij overal op zijn pad geconfronteerd wordt met dieren en zijn baard op magische wijze steeds blijft terug groeien. Hij bouwt een ark en er komt een overstroming. 

Wij zien jullie graag op 1 april (geen grapje J), voor een gezellig biosavondje.

 

Ook willen we alvast jullie aandacht vestigen op de activiteit die we daarna organiseren. Op zaterdag 13 mei organiseren we nl. in samenwerking met het Bisdom Breda ‘Theater in de kerk.’ In 1 dag zetten jongeren tussen de 12 en 26 jaar samen een toneelstuk in elkaar. Zij starten  om 10 uur  in de ochtend en ’s avonds om 19 uur is dan de uitvoering in de kerk van Chaam,  waarbij iedereen welkom is. Ook hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd.

 

Voor meer informatie: zie onze Facebookpagina. We hopen jullie op beide activiteiten te zien!

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Trompetten en trombones gezocht voor orkest van Syrische vluchtelingen

BREDA - Vol enthousiasme maken ze iedere twee weken samen muziek in Breda. Zo’n tweeëntwintig jonge Syrische vluchtelingen spelen in een traditioneel Syrisch orkest. “Het enige dat we nu nog nodig hebben zijn instrumenten waar ze ook thuis op kunnen oefenen”, vertelt kapelaan Jochem van Velthoven.

Het begon allemaal een halfjaar geleden met de Syrische vluchteling Ibrahim. Hij vluchtte uit Damascus en kwam uiteindelijk in Breda terecht. In zijn thuisland speelde hij in een orkest. Omdat hij het muziek maken miste, wilde hij een orkest opzetten in Nederland. In zijn zoektocht kwam hij uit bij het Bisdom in Breda. “Daar hebben we een medewerker speciaal voor vluchtelingenwerk en die bracht Ibrahim in contact met mij vanwege mijn muzikale achtergrond”, legt Van Velthoven uit.

'Het begint nu echt goed te klinken'
De kapelaan is al jaren muzikant bij fanfare Sint Joris in Dorst. “Van hen hebben we nu ook instrumenten in bruikleen, maar het zou erg fijn zijn als er meer instrumenten komen die de jongens ook mee naar huis mogen nemen.” Van Velthoven is op zoek naar trompetten en trombones. “Samen met slagwerk is het orkest dan compleet. In Syrië speelden deze muzikanten bijvoorbeeld tijdens processies en andere vieringen van de kerk. Het is zeker geen kamelenmuziek zoals sommige mensen denken”, lacht Van Velthoven.

Het zijn voornamelijk Christelijke vluchtelingen die in Syrië al samen in een orkest zaten. De jongste is twaalf, de oudste tweeëntwintig. In Nederland raakten ze na hun vlucht verspreid over het hele land. “Door Ibrahims initiatief vinden steeds meer jongens elkaar terug. We begonnen met zes en zijn nu al met tweeëntwintig muzikanten en het begint nu ook echt goed te klinken”, vertelt de Kapelaan trots.

'Ze vergeten even dat ze gevlucht zijn'
"Het is ook fantastisch om te zien hoe deze jongeren hun vlucht uit Syrië even vergeten als ze muziek aan het maken zijn", benadrukt Van Velthoven het belang van het orkest.

Behalve instrumenten zamelde Van Velthoven ook al geld in voor het vervoer van de muzikanten. “Ze wonen door heel het land, van Middelburg tot Zeist. Het kost zo’n acht euro per persoon om ze naar de repetitieruimte in Breda te vervoeren.” Met kerst hield de kapelaan daarom al een inzamelingsactie. Het wordt ook tijd dat het vluchtelingenorkest een naam krijgt, want die is er nog niet.

Eerste optreden met Palmpasen
Een hoop losse eindjes, maar het enthousiasme en de wil is er. “Muziek verbindt mensen en het is supergaaf dat die jongens weer samen muziek kunnen maken.” Het eerste optreden staat al gepland. “Op 9 april, Palmzondag. Dan spelen ze na de viering in de Sint-Antoniuskathedraal in Breda. Daar nodigen we ook andere vluchtelingen voor uit”, weet Van Velthoven. De dienst krijgt daarom een bijzonder tintje. “Er wordt Nederlands en Arabisch gesproken.”

Na de viering is het aan de muzikanten om hun talenten te tonen. “Ondertussen kunnen de vluchtelingen en Bredase parochianen elkaar beter leren kennen”, op die manier hoopt Van Velthoven bij te dragen aan de integratie van de vluchtelingen.

 

Auteur: Marrie Meeuwsen (Omroep Brabant)

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Gamen & religie

Herkent u het volgende beeld: de kleinkinderen, kinderen komen op bezoek, maar het lukt u maar moeizaam om met ze in gesprek te komen. Ze zitten met hun smartphone te spelen, zeggen af en toe ‘ja en amen’, maar het lijkt dat ze meer aandacht hebben voor hun smartphone dan voor u.

Ik heb misschien goed nieuws voor u!

Begin februari was ik een paar dagen terug op het seminarie Bovendonk voor een masterclass ‘geestelijke begeleiding en jongeren’. U zult nooit raden wat ik daar heb gedaan….

Naast inleidingen over ontwikkelingspsychologische aspecten bij jongeren en over methode en modellen voor geestelijke begeleiding bij jongeren heeft Frank Bosman (cultuur theoloog) voor ons een inleiding verzorgd over ‘gamen & religie’. Dit is voor mij een wereld die ik helemaal niet begrijp en waarvan ik zelfs een afkeer had. Ik zag ‘gamen’ als vluchtgedrag van jongeren uit de echte wereld, een zinloos, tijdverslindend, verslavend en vaak geweldvol tijdverdrijf.

Maar in het denken dat God zich openbaart in de Heilige Schrift, de Traditie en de hedendaagse cultuur, openbaart God zich ook in de jongerencultuur van het gamen. Bent u nog mee?

Gelukkig laat God zich ook nog vinden in onze moderne cultuur, die helaas volledig is geseculariseerd. Onze christelijke waarden worden verbannen uit onze samenleving, waardoor Nederland geen christelijke natie meer is. We begrijpen straks onze eigen culturele geschiedenis niet meer, omdat de waarden en normen van waaruit we eens leefden en alles hebben opgebouwd bij het oud papier zijn gezet.

Maar goed, er gloort hoop aan de horizon! In games zijn vaak christelijke tekens en verwijzingen aanwezig. Wij hebben een belangrijke opdracht om met de jongeren in gesprek te komen en vanuit de games de link te leggen naar het geloof, de hoop en de liefde van God.

Frank Bosman geeft aan dat in games vijf niveaus van verwijzing naar religie aanwezig zijn. De eerste is de materiele verwijzing; in games komt religie als direct herkenbaar voor (een kruis, de Bijbel, etc – game Rapture), als tweede is er een referentiële verwijzing vanuit de game naar religie die buiten de game ligt (game Bioshock), als derde wordt in de game gereflecteerd op religieuze notie (vergeving, verzoening, liefde, goede en kwaad – game Metro, lastnight). Het vierde en vijfde niveau vereist interactie, het persoonlijk betrokken zijn in de game. Op het vierde niveau gaan gamers zich ritueel gedragen (gedoopt worden voor aanvang van de game) en op het vijfde niveau (meta) wordt game gezien als religie – het proces van spelen van de game wordt als religieuze handeling geïnterpreteerd.

Gamen wordt dan gezien als een (cognitieve, intellectuele en sociale) oefenruimte / trainingsparcours voor het echte leven. In de games experimenteren jongeren met sociale rollen en worden uitgedaagd om keuzes te maken tussen goed en kwaad. Internationale onderzoeken laten zien dat gamers gewoon sociaal gedrag vertonen (als ze niet meer dan twee uur per dag gamen) en dat het geweld in de games niet aanzet tot geweld.

Als de kleinkinderen dus op visite zitten te spelen met hun smartphone is het dus goed mogelijk dat ze aan het gamen zijn. U kunt hen helpen door de christelijke tekens in de game uit te leggen. Gamers vinden het op hun beurt ook leuk om aan anderen uit te leggen waar ze mee bezig zijn! Doe er uw voordeel mee!

Ik heb al een eerste game afspraak gemaakt. Pas als ik kennis heb van de leefwereld van jongeren en deze met respect en eerbied betreed, kan ik komen tot de vragen die hen bezighouden. Het gaat erom om het leven van de jongeren, de vragen die er leven door middel van activiteiten te verbinden met het geloof. Dat is mijn opdracht,  mensen bij God te brengen, en dat vraagt LEF!

Wellicht ligt in deze, voor mij onbekende, wereld een nieuwe kans op evangelisatie – het verspreiden van de vreugdevolle Boodschap van Jezus Christus!

Kapelaan J. van Velthoven

 

_______________________________________________________________________________________________

 

 

Communie thuis

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt door leden van het pastoresteam de heilige Communie gebracht aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die op de eerste vrijdag de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. Het spreekt voor zich dat in bijzondere omstandigheden ook buiten deze eerste vrijdag de heilige Communie thuisgebracht kan worden.

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.

 

 

“Caritas Banneux bisdom Breda”

Meer dan 60 jaar op bedevaart naar de Maagd der Armen!

 

Het verhaal van Banneux staat niet stil! Het stopt niet in 2016! Het gaat door!

“Caritas Banneux bisdom Breda” is een gevestigde waarde in het bedevaartwezen binnen het bisdom Breda. Ieder jaar, ook in 2017, tracht deze stichting vele gelovigen uit heel het bisdom onvergetelijke dagen te bezorgen, pelgrims en vrijwillige medewerkers.

En er zijn zelfs nieuwe initiatieven !!!

 

Op bedevaart gaan is deelnemen aan een groepsgebeuren met het geloof voorop!

Naast de gekende 5-daagse bedevaarten (de Triduüms) zijn er de Dagbedevaarten “Nieuwe Stijl” en is er de 2-daagse Jongerenbedevaart!

De Triduüms zijn geschikt voor zowel mobile als (zieke) mindervalide pelgrims die in bepaalde mate verzorging nodig hebben.

Voor de Dagbedevaart is enige vorm van mobiliteit noodzakelijk.

De Jongerenbedevaart i.s.m. “Jong Bisdom Breda” richt zich op jongeren tussen 16 en 30 jaar.

 

Graag nodigen we iedereen uit mee te gaan!

 

Triduüms 2017

Vrijdag 5 mei t.e.m. dinsdag 9 mei

en

Vrijdag 25 augustus t.e.m. dinsdag 29 augustus

 

Verblijf

Op basis van volpension in “Hospitaliteit Banneux Notre-Dame” welke beschikt over tweepersoonskamers met toilet en douche.

 

Prijs

5 daagse bedevaart naar Banneux: 300 euro pp.

 

Inbegrepen

Vervoer per luxe touringcar vanaf verschillende opstapplaatsen doorheen het bisdom Breda.

Vijf dagen, vier overnachtingen, op basis van volpension!

Verzorgt bedevaartprogramma met eigen pastores.

Een enthousiast zorgteam (arts, verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, brancardiers).

Zowel op de heen als de terugreis een verzorgde maaltijd aan het Zilvermeer in Mol (B).

 

Dagbedevaarten “Nieuwe Stijl” 2017

Zondag 7 mei en zondag 27 augustus

 

Inbegrepen

Vervoer met luxe touringcar met opstapplaatsen doorheen het bisdom Breda, volledige betrokkenheid met het lopende Triduüm. Inclusief warm middagmaal, ’s middags koffie/thee met stuk vlaai en een versnapering tijdens de terugreis in de bus: 47,50 euro pp.

 

 

NIEUW: 2-daagse Jongerenbedevaart 2017

Zaterdag 6 & zondag 7 mei

2 dagen met overnachting op basis van volpension met eigen programma!

Volledig in samenwerking met “Jong Bisdom Breda”.

Deelnameprijs: 35 euro pp.

 

Uw interesse gewekt?

Neem contact op met het secretariaat en schrijf u in!

 

Tel: 0164 61 29 73

Email: banneux-breda@hotmail.com

 

http://banneux-breda.jouwweb.nl

_____________________________________________________________________________________________________________

Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, Nieuwstraat 14, 5111 CW, is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 tot 10.30 uur, telefoon 013-5079226. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagavond een envelop met 10,50 euro deponeren in de brievenbus van het secretariaat.

Website: www.parochiebaarle-nassau.nl

_______________________________________________________________________________________________________________

Weekendvieringen in de regio

zaterdag 17.00 uur: Gilze*

zaterdag 19.00 uur: Alphen

zaterdag 19.00 uur: Baarle-Nassau

zondag 09.30 uur: Riel

zondag 09.30 uur: Ulicoten

zondag 11.00 uur: Chaam*

* altijd eucharistieviering

                                                                                

                     

                                                                                                              

   

Vorige