Parochie O.L.V. van Bijstand te Baarle-Nassau 


Tijd en ruimte voor God

 

Op 1 juni 2014 is het vijf jaar geleden dat ik als pastoraal werkster ben benoemd in de parochies van de regio Alphen – Gilze. In mijn eerste stukje om mijzelf voor te stellen, schreef ik de volgende woorden: ‘Geďnspireerd door de taal van de heilige Geest -  de taal van liefde, hoop en geloof -  zou ik graag uw naaste willen worden. Deze taal overwint verschillen en spoort ons aan om de ander tegemoet te treden. ‘

 Zoveel ontmoetingen hebben in die afgelopen vijf jaren plaats gevonden.  Zo mocht ik mijn collega’s ontmoeten en van sommige afscheid nemen.  Inmiddels ben ik teamleider geworden en mag ik samen met mijn collega’s werken aan de toekomst van onze zes parochies.

Velen van u heb ik ontmoet in pastorale gesprekken en mocht ik u nabij zijn in vreugde en verdriet.

De samenwerking en de vorming van kinderen in het geloof hebben mij gevormd en verrijkt.

Een schat van onvergetelijke ervaringen mocht ik opdoen; tegelijk was het ook een zware en intensieve periode. Vorig jaar  kwam bij mij het verlangen op om een moment van rust en bezinning in te lassen. Een tijd om naar mijzelf te kijken en mijn geest op een andere wijze te voeden. Een tijd waarin ik mijzelf de gelegenheid gun om in de tijd en ruimte van God te treden. 

 Het bisdom, mijn collega’s van het pastoraal team en de zes parochiebesturen hebben mij toestemming gegeven om in de periode van 16 juni tot en met 5 oktober een sabbatsverlof op te nemen.  De heilige Clara van Assisi heb ik uitgekozen als mijn geestelijke leidsvrouw in de komende maanden. In haar spoor wil ik gaan kijken en zien op welke wijze zij Jezus Christus heeft nagevolgd. Op het programma staan een periode van bezinning in het klooster van de Clarissen in Megen, een reis naar Assisi en een studie over haar geestelijk leven. Na deze periode zal  er zeker gelegenheid zijn om u te laten delen in de vruchten van deze periode.

 Voor nu wil ik u allen een hele mooie vakantieperiode toewensen. Dat het een tijd mag zijn waarin u veel momenten gegeven worden om u te laten voeden en te verrijken. Dat Gods zegen met u mag zijn waar u deze momenten ook mag beleven!

 Pauline Vermeulen-Dekker, pastoraal werkster

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Pastoraal team

Noodnummer: 06-83 40 97 87

Pastoor J. de Bont, Rector van den Broekstraat 1A Baarle-Nassau,

tel. 06-53678200, email: joostdebont@planet.nl

Pastor J. Paes, Raadhuisstraat 4 Alphen, tel. 013-5081215,

email: pastoorjpaes@gmail.com

Diaken G. Fennema, Gilzeweg 4 Chaam, tel. 06-30948209,

email: fennema@planet.nl

Diaken-assistent J. Smies, tel. 013-5144174,

email: diakenjsmies@home.nl

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259,

email: p.vermeulendekker@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, Nieuwstraat 14, is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 tot 10.30 uur, telefoon 013-5079226. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagavond een envelop met 10,50 euro deponeren in de brievenbus van het secretariaat.

Website: www.parochiebaarle-nassau.nl 

  

Vorige